Tillverkningen

Sunrider äger för närvarande 8st förstklassiga tillverkningsanläggningar i världen, vilka tillsammans motsvarar en yta på över 186000kvm. Sunriders tillvekningslokaler i Los Angeles innehåller de mest avancerade farmaceutiska kvalitetsmaskiner som finns att tillgå. Anläggningarna är speciellt anpassade för att uppfylla Sunriders höga krav på produkternas koncentration, effektivitet och säkerhet.

Sunriders rengörningsprocess av örter

Det är vanligt i branschen att sterilisera örter med hjälp av ”gas” eller rök, det kan lämna kvar oönskade kemikalierester.
Sunrider använder emellertid en annan teknik för att rengöra och förbereda örterna.
Sunrider väljer ut de kvalitetsmässigt finaste örter som är tillgängliga och örterna genomgår en rigorös inspektion, sortering och rengöring processer för att ta bort främmande materia och jord.
Dessa processer är specifika för varje ört och kan ha flera steg. T.ex. noggrann sortering för hand, vibrerande transportör för siktning för att ta bort löst damm, tvättning med Sunsmile ® Frukt & Grönsaks Skölj för att avlägsna jord och sterilisering med ånga för att minska den naturliga mikrobiella belastningen och eliminera potentiella patogena organismer.
Sunriders rengörningsmetoder ökar effektiviteten av örternas funktion utan att kompromissa med säkerheten.
Det är standard för Sunrider att genomföra kvalitetskontroller under hela tillverkningsprocessen, för andra tillverkare saknas ofta den standarden.
Och för att fortsätta att vara banbrytande, forskar Sunrider ständigt på nya tekniker för att se om någon är mer effektiv än de metoder som används nu.